The Founder

Klankekapperjolle – jou sukses tot klankleer en lees.

Ek is ‘n gekwalifiseerde Opvoeder wat my B.Ed. Honneursgraad in leerondersteuning by die Universiteit van Stellenbosch verwerf het.

In die 12 jaar wat ek betrokke was by onderwys en leerondersteuning, het ek baie gefokus op kognitiewe ontwikkeling, leesontwikkeling, perseptuele ontwikkeling, lees met begrip en klankleer.

Ek was ook betrokke by die Tunmarsh Sentrum in Engeland, waar ek vir 2 jaar die voorreg gehad het om my ervaring en kennis te verbreed in ‘n gespesialiseerde omgewing.

Klankekapperjolle gee opvoeders en mammas die geleentheid om ‘n riglyn te volg by die vaslegging van belangrike basiese vaardighede wat leerders die voorsprong gee in die voorleesproses tot formele lees.

Klankekapperjolle bied ook kindervriendelike materiaal wat opvoeder, ouer, mamma, ouma of enige persoon kan gebruik om leerders te ondersteun met die basiese vaardighede betrokke by die leesproses.

Vriendelike groete

Esmarie Basson

 


 

 

The Illustrator

I’m a Illustrator located in Langebaan, South Africa, offering innovative artistic solutions to a variety of clients.

From a young age, I’ve been following the works of the best illustrators, learning how to master their techniques of colour, composition, and arrangement. I have since developed my own personal style, and am able to offer a unique perspective to every project I work on.

From a concept to the final product, you can trust me to deliver something special. Browse my site to learn more about the projects I’ve created, and feel free to get in touch with any questions, comments, or suggestions.

I’d love to hear from you

Kind regards

Gabrielle van Wyk