Klankekapperjolle

Klankekapperjolle is 'n aktiewe en veelsydige pakket wat fokus op die ontwikkeling van leerders se perseptuele vaardighede, fonologiese bewustheid, voorlees vaardighede,leesvaardigheid en begriplees.

Ontmoet vir Pokkel die ponie!

Besprekingsprent vir elke karakter in die alfabet:

 • Elke karakter word voorgestel deur ‘n gediggie.
 • Die gediggies fokus op ouditiewe diskriminasie van beginklankies.
 • Woordeskat uitbreiding
 • Opeenvolging geheue en storiegeheue.
 • Soeklees vaardighede ontwikkel op ‘n konkrete vlak.

Gediggies A-Z

Die funksie van ELKE gediggie:

 • Inoefen van ouditiewe perseptuele vaardighede.
 • Ondersteun bekendstelling van individuele klanke.
 • Speel met alliterasie vir prosseseringsdoeleindes en ontwikkeling van
  ouditiewe diskriminasie vaardighede.
 • Vaslegging van klanke op visuele vlak. en inoefening van visuele persepsie.
 • Begriplees en terugvertel van storielyn in gediggie.
 • Ontwikkel kognitiewe vaardighede.

( Dink jy pokkel die ponie is ‘n prinses? Hoekom dink jy so? Dink jy Pokkel woon
in ‘n huis of ‘n paleis. Wie woon in ‘n paileis? Wat is die verskil tussen ‘n paleis
en ‘n huis? )

Muurkaarte A-Z

Muurkaarte is ideaal vir:

 • Toevallige leer.
  Prettige en vriendelike karakters wat gebruik kan word om klanke vas te lê.
 • Pret met karakters en die opmaak van fopstories.
 • Vaslegging van klanke deur fonologiese vaardighede te integreer.
 • Verbeeldingryke skep van leersituasies deur sterk ouditiewe vaardighede in te
  oefen.
 • Korrekte skrif herkenning.

Elke muurkaart pas by ‘n karakter sowel as
die flitskaartjies.

Flitskaarte A-Z

Flitskaarte is ideaal vir:

 • Ouditiewe vaardighede vaslegging.
 • Visuele en ouditiewe assosiasies…
 • Skep van eie storie karakters en verbeelding
  ontwikkeling.
 • Geheue-speletjies.
 • Aktiewe klankleer op ‘n konkrete vlak.

Inkleurkaarte A-Z

Hoe ideaal om alle alfabet klanke-maatjies in ‘n formaat te kan hê om kreatiwiteit deel te maak van die leerproses!

 • Ons verf die ponie se kroon pers.
 • Ons vingertjiedruk 2 blommetjies pers en 2 blommetjies pienk.
 • Ons skeur-en-plak die ponie se waterplas blou.
 • Ons glitter die pruim pimple en pers.
 • Ons soek al die pruime. 
 • Ons tel al die ponie se pootjies.
 • Ons versier die pienk en pers kroon met papier/glitter/kraletjies.

Elke opvoeder, mamma of ouma kan hul eie kreatiwiteit geniet in hierdie inkleurboekie.

Klanke letters is ook beskikbaar in die korrekte kolletjie-volg formaat.

Die pakket bestaan uit die volgende:

 • Klankekaarte
 • Alfabetkaarte
 • Flitskaarte
 • Inkleurprente
 • Karakterbesprekings prente
 • Gediggies

‘Reading helps us to create special
dreams and gives us wings to reach
the twinkle in every dream.’

PRODUKTE

 • Beskikbaar kleinletters en hoofletters
 • A5 grootte
 • A-Z
 • R70

 • Inkleurprentjie beskikbaar vir elke klankie.
 • Druk in A4 of A3 formaat
 • A-Z
 • R40

 • A4 grootte 
 • Met voorbereide woorde en sonder
  voorbereide woorde.
 • A-Z
 • R80

 • Hoofletters
 • Kolle volg
 • Kolle volg tussen lyne.
 • Klankies A-Z IN BEIDE.
 • R20 

 • A4 groote

Klank besprekingsprent

 • A4 of A3 grootte 
 • Sluit klankies van A-Z in.
 • R350